In memoriam

סבי, יעקב אלחנן ליטוינסקי, אשר לא זכיתי להכירו,
סבתי, בלינה ליטוינסקי, אשר גידלה אותי,
אבי, מוריס ליטוינסקי, מורי ורבי,
אמי, בקה ליטוינסקי, אשר בקושי זכיתי להכיר,
אחותי, ז'קלין ליטוינסקי, אשר נקטפה בעודה ילדה.

יעקב אלחנן ליטוינסקי

נולד באודיסה, רוסיה, בשנת תרי"ג (31.10.1852), לאביו משה הלוי. נתחנך חינוך יהודי וכללי והתמחה במסחר. היה מראשוני חובבי ציון באודסה. נשא לאישה את שרה ביילה בת אריה ליב פינקלשטיין (ממייסדי שכונת שלוש). בשנת תר"מ חיסל את עסקיו ועלה ארצה. יסד בעזה טחנה בתנאים קשים ביותר. לאחר זמן עבר ליפו ויסד שם בית חרושת לסבון. בתרמ"ו היה אחד משלושה עשר המתנחלים בעליה השנייה בראשון לציון, קנה 40 דונם קרקע ויסד משק. משלא הצליח בו חזר ליפו ונכנס לעבוד בבית-המסחר לעצים של הבילויי יעקב הרצנשטיין ( בית מסחר היהודי הראשון בענף זה ביפו, כי לפניו היה המסחר בעצים כולו בידי ערבים ובידי הגרמני ברייש).


משה (מוריס) ליטוינסקי

נולד ביפו, בשנת תרמ"ח (12.6.1888). לאביו יעקב אלחנן ולאמו שרה ביילה בת אריה ליב פינקלשטיין (מבורדו, צרפת), היה ממייסדי שכונת שלוש, ע"י תל אביב. קיבל חנוך מסורתי אצל מורה פרטי וכללי בבית הספר הצרפתי ביפו. היה פעיל בארגוני הנוער בימים ההם ביפו ומראשוני בוני העיר תל אביב.היה מנהל חשבונות ראשי בבנק אנגלו-פלשתינה ביפו (היום: בנק הלאומי לישראל בע"מ)


משפחת ליטוינסקי

מאת כלנית נבון

הקדמה
משפחת ליטוינסקי נחשבת לאבן דרך חשובה ומשמעותית בכל הנוגע ליזמות פרטית בארץ ישראל, עם מניעים קפיטליסטים. המשפחה אשר גאלה קרקעות רבות לצורכי בניה,חקלאות והתיישבות ואף הפעילה קו אוטובוס פרטי, נותרה באופן יחסי ובהתחשב בפועלה הרב, באלמוניות תיעודית מפתיעה. המשך קריאה


תל ליטוינסקי

הקמת ישוב במרחק של כחצי שעה נסיעה מתל אביב, אשר בו בתים קטנים ואשר לידם גן, במילים אחרות הקמת עיר גנים אשר תהא לתל אביב את אשר היתה תל אביב ליפו בתחילתה, היה החזון של אבי המנוח מוריס ליטוינסקי.


מאמרים וקטעי עיתונות