גלרית תמונות - תמונות עבר

סבתא בלינה ליטוינסקי

סבתא רשל קרמן

סבתא רשל קרמן

בקה קרמן בימי נעוריה

בקה קרמן בימי נעוריה

מוריס - משה ליטוינסקי

תמונות נישואין של מוריס ובקה

בקה עם ז'קלין וחיים

סבתא רבא פונקלשטיין וז'קלין ליטוינסקי

ז'קלין ליטוינסקי

בקה עם חיים

בקה עם שני ילדיה - חיים ואברהם

בקה ליטוינסקי

מימין לשמאל: סבתא רשל קרמן, אחותי - ז'קלין ליטוינסקי, סבתא רבא פונקלשטיין וסבתא בלינה ליטוינסקי

הצוות הראשון של בנק אנגלו פלשתינה. בשורה השניה השני מימין - מוריס ליטוינסקי

הגרלה של מגרשים באחוזת בית

בצד ימין מוריס ליטוינסקי