יעקב אלחנן ליטוינסקי

נולד באודיסה, רוסיה, בשנת תרי"ג (31.10.1852), לאביו משה הלוי. נתחנך חינוך יהודי וכללי והתמחה במסחר. היה מראשוני חובבי ציון באודסה. נשא לאישה את שרה ביילה בת אריה ליב פינקלשטיין (ממייסדי שכונת שלוש). בשנת תר"מ חיסל את עסקיו ועלה ארצה. יסד בעזה טחנה בתנאים קשים ביותר. לאחר זמן עבר ליפו ויסד שם בית חרושת לסבון. בתרמ"ו היה אחד משלושה עשר המתנחלים בעליה השנייה בראשון לציון, קנה 40 דונם קרקע ויסד משק. משלא הצליח בו חזר ליפו ונכנס לעבוד בבית-המסחר לעצים של הבילויי יעקב הרצנשטיין ( בית מסחר היהודי הראשון בענף זה ביפו, כי לפניו היה המסחר בעצים כולו בידי ערבים ובידי הגרמני ברייש). משגדל הישוב העברי בארץ, והוחל בהקמת נקודות-ישוב חדשות, גדלה הדרישה לעצים, ובהיותו כבר בקי במקצוע יסד לעצמו בית-מסחר לעצים, שבמשך הזמן גדל והתפתח עד שהיה העסק הגדול ביותר ביפו בענף זה. כן יסד בית חרושת לחביות,שגדל הצורך בהן עקב התפתחות גידול הגפנים ותעשיית המשקאות. השתתף ביסודה של תל-אביב, היה משישים החברים הראשונים ואחד מחמשה-עשר הראשונים שבנו בתים. פעל בפיתוח המסחר והתעשייה, יצר קשרים טובים עם נכבדי הערבים ביפו, ועלה בידו לגאול מהם שטחי-קרקע רבים. גם בניו גאלו אלפי דונמים והקימו את קריית- הגנים "תל ליטוינסקי", על שמו.

נפטר בתל-אביב ד' חשוון תרע"ז (31.10.1916) ונקבר בבית הקברות הישן.

* החומר נלקח מתוך האנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו מאת דוד תדהר