גולש  נכבד,

באם לאחר שגלשת באתר זה והתעוררו בלבך שאלות, או קושיות ותחפוץ ליצור עמי קשר, הנני ברצון לרשותך.

להלן כתובתי:

 

כתובת דואל: haim1907@zahav.net.il

   

שלך בידידות,
חיים ליטוינסקי