מוריס ליטוינסקי - תמונות

מוריס בצעירותו

תמונות נישואין של מוריס ובקה

בקה קרמן בימי נעוריה

בקה קרמן בימי נעוריה

בקה ליטוינסקי

הגרלת המגרשים של תל אביב

מייסדי תל אביב

בצד ימין מוריס ליטוינסקי

תמונה של משפחות קרמן וליטוינסקי בשנת 1927

מקום קבורתם של מוריס, בקה וז'קלין ליטוינסקי