תל ליטוינסקי - תמונות הווה

שילוט בתל ליטוינסקי

שילוט בתל ליטוינסקי

שילוט בתל ליטוינסקי

שילוט בתל ליטוינסקי

שילוט בתל ליטוינסקי

פרסום לטקס הפתיחה של גן ליטוינסקי

הזמנה לטקס פתיחה של גן ליטוינסקי

הזמנה לטקס פתיחה של גן ליטוינסקי

משפחת ליטוינסקי בחנוכת גן ליטוינסקי
חיים ליטוינסקי ורעיתו מיא, ביתו מיכל, וילדיה: יהונתן, איתי ועומר

מר מלמדוביץ ז"ל סגן ראש עירית רמת גן

גזירת הסרט ע"י גברת מיא ליטוינסקי

גזירת הסרט ע"י גברת מיא ליטוינסקי

חיים ליטוינסקי נושא דברי פתיחה בטקס חנוכת הגן

גב' מיא ליטוינסקי, מר מלמדוביץ ז"ל סגן ראש עירית רמת גן,
עו"ד מר משה מירון לשעבר סגן ראש עירית רמת גן וגב' רניה שפצירר

ח"כ לשעבר ידידיה בארי ורעיתו ז"ל עם גב' מיא ליטוינסקי

מר מלמדוביץ' סגן ראש העיר עם מיא וחיים ליטוינסקי

גב' מלמדוביץ, מר מיכאל ליטוינסקי וגב' מיא ליטוינסקי

גב' מלמדוביץ, מר חיים ליטוינסקי, גב' מיא ליטוינסקי ומיכאל ליטוינסקי

חיים ומיא ליטוינסקי עם עו"ד משה מירון סגן ראש עריית רמת גן

דידי מנוסי

מר מלמדוביץ ז"ל, גב' מיא ליטוינסקי וח"כ לשעבר נעמי בלומנטל

מיא ליטוינסקי, נעמי בלומנטל, מיכל ליטוינסקי ארליך,עו"ד משה מירון וחיים ליטוינסקי

הקהל בטקס הפתיחה של גן ליטוינסקי

הקהל בטקס הפתיחה של גן ליטוינסקי

הזמנה לארועי יום העצמאות בבית הספר ויצמן

הזמנה לארועי יום העצמאות בבית הספר ויצמן

חלק מההזמנה לארועי יום העצמאות בבית הספר ויצמן