תל ליטוינסקי - תמונות עבר

תמונת פרסומת לתל ליטוינסקי

תחנת האוטובוס בתל ליטוינסקי

האוטובוס הראשון לתל ליטוינסקי

כרטיסים של שרות האוטובוס - תל ליטוינסקי

פרסומת לתל ליטוינסקי בכנס הפועל

פרסומת לתל ליטוינסקי בכנס הפועל

פרסומת לטל ליטוינסקי במכביה

גלוית פרסומת לתל ליטוינסקי